کلمبو نوعی طاق یا نوعی گنبد کوچک است که عمدتاً گوشه سازی ندارد و روی چهار دیوار یا ستون در زمینه مربع اجرا می‌شود. به نظر محمدکریم پیرنیاکلمبو به دلیل آنکه نقاط اتکا پوشش به دیوار زیاد است موجب می‌شود ضخامت دیوارهای مورد نظر کم شود

/ 0 نظر / 34 بازدید