منبع: کتاب "فضای هیبریدی" از "پیتر زنلر" هست"ابعاد رو به رشد،تکنولوژی های ارتباطی و معماری های متحول

انقلاب فرهنگی و اجتماعی که معلول ارتباطات از راه دور و تکنولوژی های اطلاعاتی بوده،به سرعت باعث تغییر در روند معماری شده است.ما در دوران تغییرات سریع زندگی می کنیم،طی این دوران داده ها بی آنکه مستقیما به نظر آیند به طرفه العینی سراسر کره ی عرض را می پیمایند؛ جریان اطلاعات جانشین مبادلات مادی شده،و زیرساختهای پیچیده و تودر توی دیجیتال از طریق الگو های شهری و مکانیکی قابلیت تشخیص خود را به اثبات رسانده اند.جمعیت کلان شهر ها که سابقا به لحاظ فرهنگی وابسته و جسما در یک منطقه ی محدود بودند،اکنون خانه به دوش و بی ثبات شده است،و جنبش های پویا و انباشت ها و اشاعه ی سرمایه گذاری کلان بین المللی و چند رشته ای شدن را دنبال می کنند. در مقابل پیش زمینه ی در حال تغییر و تحولی مدام،خود معماری نیز شاهر تغییر و تحولات بسیار است.مرز ها و قوانین بنیادی خود را دوباره تعریف می کند،تا خود را با دنیایی که هر روز انعطاف بیشتری پیدا می کند، منطبق سازد.معماری قالب های جدیدی به خود می گیرد، و به بخشی از سرمایه گذاری تجربی هندسه ی توپولوژیک بدل می شود،و تا حدی هماهنگی محاسباتی خط تولید روبوتیک و تا اندازه ای تجسم سینماتیک فضای مجازی است.
ملتقای این مولفه های جدید معماری،هندسه ی توپولوژیک،کورئو گرافی صنعتی و سینماتیک مولد یکدیگر در انگاره ی فضای هیبریدی واقع است.
فضای هیبریدی توصیف نوعی از معماری است که توسط ایده های مولد و مفاهیم متضاد و ناهمگون_{بخشهای} قوی و ضعیف،دارای فرم و فاقد فرم،حقیقی و مجازی_ تولید می شود و از طریق هیئت ظاهر هویت های متعارض یعنی رشد و نمو و حذف هندسه های متناقض و باورهایی که در مورد فضا بدیهی به نظر می رسند عمل می کند.
این معماری نوین جهان را با آرایش فضای بین اشیاء سامان می بخشد و نه با جاودان کردن اسطوره ای فرم ایده آل در معماری.فضای هیبریدی نوعی معماری احاطه و جذب،ترکیب دوباره و آمیختگی مضاعف را عرضه می کند."


- انقلاب ها ، تکوینها و استحاله ها
- قلمرو های هم مرز:واقعی و مجازی
- ابعاد جدید در آستانه ی تکوین
- حیات شهری
- توپولوژی
- سفت افزار(firmware) : معماری های دیجیتال در سخت افزار
- فرم مولد
- فروپاشی فرهنگ: محدودیتهای سرعت،بمبها و بازیهای پایان

/ 1 نظر / 5 بازدید
فردین

مطلب خیلی جالبی بود.موفق باشی