# مسجد_بی‌بی_خانم_یکی_از_بناهای_بنام_سمرقند_است
مسجد بی‌بی خانم یکی از بناهای بنام سمرقند است. بی‌بی خانم نام همسر تیمور بود. تیمور پس از لشکرکشی خود به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید