# مسجد_جامع_عباسیشاهکاری_جاویدان_از_معماری
مسجد امام یا مسجد شاه که به مسجد جامع عباسی نیز شهرت دارد یکی از مساجد میدان نقش جهان اصفهان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید